Otázky pro test odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu
Jiný humanitní učební materiál, Ing. Radek Zahradník, 13.4.2014
488 položek
čeština
Otázky ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního pasu dle zákona č. 119/2002 Sb.).
PLATNÉ DO 30. 6. 2014!!!
Periodická soustava prvků
chemie, Jikon2, 9.11.2013
50 položek
čeština
čeština

Italsky 15 minut denně
Jazykový slovník, Marie Medová, 8.6.2013
1258 položek
čeština
italština
Nový učební materiál

Italsky 15 minut denně

obsahuýje slovíčka z této učebnice.
Themen aktuell 2
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
1273 položek
čeština
němčina
Nový učební materiál

Themen aktuell 2

obsahuje slovíčka z této učebnice.
Futurama 1x01
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
163 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál

Futurama 1x01

přináší anglická slovíčka z tohoto dílu.
Maturita solutions Pre-Intermediate
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
291 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál

Maturita Solutions Pre-Intermediate

obsahuje slovíčka z této učebnice.
Novozákonní řečtina pro každého
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
176 položek
řečtina
čeština
Učební materiál

Novozákonní řečtina pro každého

Je vhodná nejen pro školy, ale také pro samouky. Naučí vás číst novozákonní text v původním jazyce.
Jeeves
Jazykový slovník, Ing. Kamil Hýbner, Jarmila Prokopová, 8.6.2013
343 položek
angličtina
čeština
Nový učební materiál

Jeeves

obsahuje anglickou slovní zásobu z této knihy.
Německy s úsměvem 2
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
1401 položek
čeština
němčina
Slovíčka z učebnice Německy s úsměvem 2.
Vydání z roku 1995.

Latina pro střední školy 1.část
Jazykový slovník, Jakub Novotný, 8.6.2013
643 položek
čeština
latina
Nový učební materiál 

Latina pro střední školy 1. část

obsahuje slovíčka z této učebnice. (celkem 573 slovíček z 30 lekcí)
Lékařská terminologie latina Kábrt
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
1934 položek
latina
čeština
Nový učební materiál 

Lékařská terminologie latina Kábrt

obsahuje 1934 latinských slovíček přehledně rozdělených do 24 lekcí.
Chit Chat 1
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
542 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál 

Chit Chat 1 

obsahuje anglická slovíčka z učebnice Chit Chat 1. (542 anglických slovíček rozdělených do 12 lekcí)
Themen aktuell 1
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
2194 položek
němčina
čeština
Nový učební materiál z učebnice 

Themen aktuell 1 

obsahuje německá slovíčka (2194 německých slovíček celkem rozdělených do 10 lekcí).
Nuovo Progetto Italiano 1
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
2063 položek
italština
italština
Nový učební materiál z učebnice 

Nuovo Progetto Italiano 1 

obsahuje italská slovíčka (celkem 2063 italských slovíček rozdělených do 11 lekcí).
Zkušební otázky k písemné části zkoušky
Jiný technický učební materiál, Tomáš "Ježek" Dvořák, 8.6.2013
546 položek
čeština

Nový učební materiál Testy pro strážníky určený pro program Memostation obsahuje zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka s platností od 1. srpna 2011.

Tyto testy mohou zdarma využívat strážnici Městské policie po celé republice, protože se jedná o oficiální testy vydané Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Materiál Testy pro strážníky obsahuje celkem 546 testových otázek z těchto oblastí právní úpravy:

 • Právní úprava ústavního pořádku
 • Právní úprava obecní policie
 • Právní úprava obecního a krajského zařízení
 • Právní úprava živnostenského podnikání
 • Právní úprava shromažďování
 • Právní úprava Policie ČR
 • Právní úprava trestního práva
 • Právní úprava střelných zbraní a střeliva
 • Právní úprava přestupků a správního řízení
 • Právní úprava bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • Právní úprava ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Právní úprava krizového řízení a integrovaného záachranného systému
 
Zkušební otázky k písemné části  zkoušky čekatele a strážníka platné do 01. 08. 2011
 
Pokut budou nalezeny chyby a nesrovnalosti kontaktujte mně na Jezek_tom@seznam.cz
Výživa
Jiný humanitní učební materiál, Ing. Radek Zahradník, 1.10.2013
287 položek
čeština
čeština
Výživa v otázkách a odpovědích
- Základní znalosti o výživě, trávení, potravinářském průmyslu a tělesných aktivitách.

Nový učební materiál Výživa pro program Memostation přináší základní poznatky o výživě, biochemii, výrobě potravin a chorob, které nám špatná životospráva přináši, formou otázek a odpovědí.

Tento učební materiál je určen všem aspirantům na výživové poradce a všem lidem, kteří se chtějí dozvědět o jídle více než kolik lze přečíst z etiket potravin. 

Pozn: Zpracoval akreditovaný výživový poradce. 
Seznam států světa
Zeměpis, Memostation, 8.6.2013
213 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Seznam států světa 

obsahuje celkem 213 států v podobě mapy na které zobrazen určitý stát a úkolem je poznat o jaký stát se jedná. (tzv. slepá mapa)

Můžete si tedy vyzkoušet svoje znalosti zeměpisu. Učební materiál je vhodný jak pro začátečníky, kteří se potřebují základy teprve naučit, ale také pro ty, kteří už zeměpis nějakou dobu neviděli.

Učební materiál Seznam států světa rozdělene:

    Afrika
    Asie
    Evropa
    Evropa, Asie
    Jiřní Amerika
    Severní Amerika
    Oceánie
    Závislá území s vysokým stupněm autonomie
    Světadíly

Zdrojem obrázků je: Wikipedie - Seznam států světa

Učební materiál je určen pro pohodlné učení v programu Memostation.
Dream Team 1
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
801 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál 

Dream Team 1

obsahuje 801 anglických slovíček z učebnice. Je vhodný pro studium angličtiny.

Je určen pro studenty základních škol nebo gymnázií. 

Materiál je ozvučen a obsahuje možnost zadávat odpověď pomocí klávesnice (procvičování pravopisu).

Materiál je určen pro program Memostation.
Odborná stavební angličtina - slovní zásoba
Jazykový slovník, Jan Smejkal, 8.6.2013
513 položek
angličtina
čeština
Nový učební materiál 

Stavební angličtina 

obsahuje celkem 513 slovíček z oblasti stavební angličtiny.

Je určen pro studenty vysokých škol, kteří potřebují složit zkoušku ze stavební angličtiny. Jedná se o tyto předměty:

BY01 (Angličtina pro mírně pokročilé) a BY51 (Angličtina pro středně pokročilé)

Materiál je vhodný především pro studenty Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. (FAST-VUT)

Materiál je určen pro program Memostation.
Teorie grafů - pojmy
Jiná matematická či fyzikální, Martin, 8.6.2013
25 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Teorie grafů - pojmy 

obsahuje 25 základních pojmů z teorie grafů.

Je vhodný pro všechny, kteří se potřebují dokonale naučit a zapamatovat pojmy z teorie grafů. Učební materiál si můžete rozšířit podle svých potřeb o další pojmy a také sdílet s ostatními.

Učební materiál je určen pro program Memostation.
Hlavní města států světa
Zeměpis, Jakub Rybár, 8.6.2013
192 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Hlavní města států světa 

obsahuje 192 párů států a jejich hlavních měst.

Materiál je určen pro program Memostation. Materiál je vhodný pro všechny, kteří se potřebují dokonale naučit a zapamatovat názvy hlavních měst.

Hlavní města jsou přehledně rozdělena na:

    Evropa

    Amerika

    Austrálie a oceánie

    Afrika

    Asie

Francouzština (nejen) pro samouky
Jazykový slovník, Dominika Šnejdrová, 8.6.2013
1189 položek
čeština
francouzština
Nový učební materiál

Francouzština (nejen) pro samouky

obsahuje 1189 francouzských slovíček.

Učební materiál již obsahuje 18 lekcí.
Fyzika
Jiná matematická či fyzikální, Jakub Rybár, 8.6.2013
216 položek
čeština
Učební materiál 

Fyzika

je určen pro studenty všech oborů bakalářského studia jako základní pomůcka pro teoretická cvičení z fyziky.

Učební materiál nyní obsahuje otázky a odpovědi z těchto oblastí:

    Základy vektorového počtu
    Kinematika hmotného bodu
    Dynamika hmotného bodu
    Speciální teorie relativity
    Elektrické pole
    Ustálený elektrický proud
    Magnetické pole
    Elektromagnetické pole
    Kmity mechanické a elektromagnetické
    Vlny mechanické a elektromagnetické
    Optika


zdroj pro učební materiál:
- RNDr. Miroslav Komárek, CSc.
- RNDr. Stanislav Heža
- cs.wikipedia.org
Anglické slovní obraty a spojení
Přeložené věty, Jaroslav Doležal, 8.6.2013
454 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Anglické slovní obraty a spojení

obsahuje celkem 454 anglických obratů a spojení, které jsou velmi praktické při studiu angličtiny.

Tento materiál je určen pro program Memostation. S tímto programem jste schopni se naučit cizí jazyky rychleji a navíc díky inteligentnímu plánování učení nezapomenete co jste se již naučili.

Příklady anglických slovních obratů a spojení v tomto učebním materiálu:

    Kdo to udělal? -> Who did it?
    Proč to udělal? -> Why did he do it?
    Ještě jsem to neudělal? -> I haven't done it yet.
    Nebylo to moc dobré. -> It wasn't very good.
    Už jsi ho někdy viděla? -> Have you seen him before?
    Kde budeš bydlet? -> Where are you going to live?
    Proč tady nezůstal? -> Why didn't he stay here?
    Co máme dělat? -> What are we supposed to do?
    Můžu si to nechat? -> Can I keep it?
    V této větě není žádná chyba. -> There's no mistake in this sentence.

Testy odborné způsobilosti pojištění
Jiný technický učební materiál, Ing. Kamil Hýbner, Jarmila Prokopová - www.amaja.cz, 8.6.2013
426 položek
čeština
Soubor otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
– 2. přepracované vydání – platné od 1. 4. 2006.
Čj. 32/35 375/2006-321
zveřejnění fe FInančním zpravodaji ročník 2006
základní kvalifikační stupeň -  otázky č. 1 - 297
střední kvalifikační stupeň – obsahuje  otázky ze souboru základní stupeň a následující – č. 301 – 320 + 340 – 366 + 377 – 384 +420 - 429

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň – obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující – 
č. 301 – 429.

Letecká frazeologie
Jiný technický učební materiál, Martin Pojar, 8.6.2013
264 položek
angličtina
čeština
Učební materiál 

Letecká frazeologie 

obsahuje 264 frází a slovíček z oblasti letectví.
Anglická hláskovací abeceda
Jiný technický učební materiál, Martin Pojar, 8.6.2013
26 položek
angličtina
angličtina
Nový učební materiál 

Anglická hláskovací abeceda 

obsahuje seznam písmen a jejich anglického slova, který se používá při letecké komunikaci.

Např. A = alpha, B = bravo, ...

Materiál je určen pro program Memostation. Obsahuje mluvenou výslovnost a je možné při učení odpovídat pomocí klávesnice.

Učení s programem Memostation je výrazně rychlejší než klasické metody učení.
Letecká informační příručka zkratky
Jiný technický učební materiál, Martin Pojar, 8.6.2013
861 položek
angličtina
angličtina
Učební materiál 

Letecká informační příručka zkratky 

obsahuje 861 anglických zkratek s anglickým a českým překladem. Materiál je také kompletně ozvučen a umožňuje odpovídat pomocí klávesnice.

Učební materiál je určen pro program Memostation a pro ty, kteří potřebují dokonale ovládat tyto letecké zkratky. Memostation zrychluje učení.
Zkratky předpis L8400
Příprava na zkoušku, Hynek Matoušek, 8.6.2013
1048 položek
angličtina
angličtina
Učební materiál 

Letecké zkratky předpis L8400 

obsahuje 1048 anglických zkratek, které jsou doplněny o český a také anglický význam.

Učební materiál je vhodný pro všechny, kteří tyto zkratky musejí ovládat. Tento učební materiál je určen pro program Memostation.
Chemie životního prostředí 3 test
chemie, Jana Motejlková, 8.6.2013
81 položek
čeština
Jedná se o zkušební testy z předmětu 

Chemie životního prostředí 3

který se vyučuje na Fakultě životního prostředí Univerzity J. A. Purkyně do programu Memostation.
Chemie životního prostředí 2 test
chemie, Jana Motejlková, 8.6.2013
87 položek
čeština
Jedná se o zkušební testy z předmětu 

Chemie životního prostředí 2

který se vyučuje na Fakultě životního prostředí Univerzity J. A. Purkyně do programu Memostation.
Chemie životního prostředí test 1
chemie, Jana Motejlková, 8.6.2013
93 položek
čeština
Jedná se o zkušební testy z předmětu 

Chemie životního prostředí 1

který se vyučuje na Fakultě životního prostředí Univerzity J. A. Purkyně do programu Memostation.
Anglická nepravidelná slovesa
Jazykový slovník, Jan Čech, 24.3.2015
177 položek
čeština
angličtina

Učebnice nizozemštiny
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
1189 položek
čeština
nizozemština (holandština)
Obsahuje všechny lekce (1-30) k učebnímu materiálu 

Učebnice nizozemštiny

Kromě slovíček z jednotlivých lekcí obsahuje také nizozemská nepravidelná slovesa.
VŠE přijímací testy španělština
Příprava na zkoušku, Memostation, 8.6.2013
250 položek
španělština
španělština
Nový učební materiál 

VŠE přijímací testy španělština

pro program Memostation obsahuje 5 testů s celkem 250 otázkami ze španělštiny.
Hotelová angličtina a další fráze
Přeložené věty, Sabina, 8.6.2013
291 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál 

Hotelová angličtina 

obsahuje 291 anglicko - českých slovíček. Materiál obsahuje i základní fráze. Je vhodný především pro hotely s anglickou klientelou.
BEC Higher
Jazykový slovník, Jan Jiran, 8.6.2013
102 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál 

BEC Higher

 obsahuje zatím 102 anglicko - českých slovíček.
Psychologie osobnosti
Psychologie, Memostation, 8.9.2013
230 položek
čeština
čeština
Učební materiál se specializuje na přípravu ke zkoušce Psychologie osobnosti a sociální psychologie - VSRR Litoměřice na ČZU
Ekologie
Jiná přírodní věda, Jan Přibyl, 8.6.2013
407 položek
čeština
Ekologie z DUTSS KV 2010 ( ZEZ70E ). Vyučované Alešem Vorlem. Učební materiál je vytvořen ze skript na moodlu ale jen do 9 části-ekosystém.

Nový učební materiál Ekologie obsahuje 407 otázek a odpovědí z těchto oblastí:

    Základní pojmy
    Druh, speaciace a evoluce
    Odezvy druhů na faktory prostředí
    Populace
    Populační dynamika
    Mezidruhové vztahy
    Společenstva a biomy
    Sukcese
    Ekosystém
    Koloběhy látek a biogeochemické cykly

Tento učební materiál je vhodný mimo jiné pro studenty DUTSS KV ( ZEZ70E ). Tento předmět vyučuje Aleš Vorel. Materiál je vytvořen ze skript na moodlu.

Autor již nebude pokračovat v tvoření tohoto materiálu (má za sebou úspěšnou zkoušku). Pokud však chcete, můžete učební materiál doplnit o další otázky, případně si vytvořit svůj vlastní učební materiál.
International Express Elementary
Jazykový slovník, Jana Ondroušková, 8.6.2013
494 položek
angličtina
čeština
Učební materiál z učebnice 

International Express Elementary

obsahuje 494 anglicko - českých slovíček. Slovíčka jsou rozdělena do 10 unitů.
American Language Course 1-18
Jazykový slovník, Memostation, 8.6.2013
2969 položek
čeština
čeština
Jde o slovní zásobu ke učebnici 

American Language Course

Tuto učebnici používá k výuce mimo jiné Ústav jazykové přípravy AČR ve Vyškově.

Učební materiál obsahuje 2969 anglicko - českých slovíček. U každého slovíčka si můžete nechat přehrát výslovnost mimo jiné i pomocí rodilého mluvčího.

V tomto učebním materiálu využijete psané odpovědi, které pomohou ještě s lepším naučením a zapamatováním slovní zásoby.

Můžete se také zkoušet z obou směrů ( z AJ do ČJ a nebo z ČJ do AJ).

Stáhněte si tento učební materiál do programu Memostation a začněte s učením angličtiny už teď.
Ekonomie
Ekonomie, Jan Přibyl, 8.6.2013
363 položek
čeština
Ekonomie pro DUTSS Karlovy Vary z roku 2010/2011 1 semestr od Burianové. Nic jiného než toto nechce.
Nechce také doslovné definice. Po písemném testu který měl 5-6 psaných otázek ( žádné zaškrtávání abcd ) kadého ještě vzala na ústní zkoušení. Tam se většinou ptá na věci z testu co človék sám napsal a kontroluje si tak že to člověk opravdu umí. Je milá a vyžaduje kompletní společenský oděv.

Nový učební materiál Ekonomie obsahuje celkem 363 otázek a odpovědí z těchto oblastí:

    Poprávka, graf, lineární funkce poptávky
    Determinanty poptávky
    Nabídka a její funkce. Lineární funkce nabídky
    Determinanty nabídky
    Tržní rovnováha na trhu 1 statku
    Rovnovážné množství a rovnovážná cena
    Typy nerovnováhy, mechanismus utváření rovnovážné ceny
    Renta spotřebitelů a renta výrobců
    Cenová elasticita poptávky
    Fixní a variabilní náklady firmy
    Průměrné a mezní náklady, jejich vztah
    Nákladová funkce - výnosy z rozsahu
    Produkční funkce firmy, průměrný produkt
    Příjmové funkce firmy, průměrný a mezní příjem
    Zisk firmy, ekonomický zisk a bilanční zisk
    Charakteristika dokonalé konkurence
    Charakteristika nedokonalé konkurence
    Míry výkonnosti ekonomiky (HDP, HNP)
    Magický čtyřúhelník
    Makroekonomické ukazatele ČDP, ČNP, ND, DD
    Metody měření hruibého domácího produktu
    Cenové indexy
    Nominální a reálný hrubý domácí produkt
    Státní rozpočet, vyrovnanost a nevyrovnanost státního rozpočtu
    Fiskální politiky státu a jejich nástroje
    Expanzivní a restriktivní fiskální politiky
    Peníze, funkce peněz, peněžní agregáty
    Nabídka peněz, její funkce
    Monetární politiky, jejich cíle a nástroje
    Nástroje centrální banky při regulaci nabídky úvěrových peněz
    Expanzivní monetární politiky a nástroje centrální banky
    Restriktivní monetární politiky a nástroje centrální banky
    Inflace, míry a typy inflace
    Poptávková a nabídková inflace
    Nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, typy

Učební materiál Ekonomie do programu Memostation je vhodný pro všechny, kteří si potřebují zopakovat nebo naučit ekonomii. Autor tohoto učebního materiálu již nebude pokračovat v tvoření dalších otázek a odpovědí. Pokud chcete můžete si tento materiál doplnit o svoje položky.
Informatika 1
Technologie, Jarmila Prokopová, Hana Hošková, Martin Macek, Antonín Lerek, Tomáš Skokan, 8.6.2013
497 položek
čeština
Učební materiál pro studenty 1.ročníků ČZU čerpá z přednášek Ing. Miloše Ulmana, Ph.D. a ze skript ČZU.

Zdroj:

ULMAN. Miloš, Přednáška 29.-30.1.2011, KS ČZU VSRR Litoměřice

VANĚK. Jiří, a spol., Informační technologie I, 2004, ISBN 80-213-1122-3
Politologie 1
Jiný humanitní učební materiál, Hana Hošková, Antonín Lerek, Martin Macek, Jarmila Prokopová, Jitka Nováková, 8.6.2013
146 položek
čeština
Politologie 1 je zpracována pro studenty 1.ročníků ČZU a jako souhrnné opakování ke zkouškám.

Učební materiál je využitelný i v jiných školách a jiných stupních výuky (např. jako souhrnné opakování ke státnictím, nebo přijímacím testům)

Učební materiál obsahuje zatím 146 testových otázek a je vhodný pro přípravu na zkoušku z politologie.

Jako bonus si můžete také bez omezení stáhnout záložku Politologie ve formátu PDF.

http://www.memostation.cz/files/databases/documents/politologie_I_vyvoj_zalozka.pdf

(TISK  přizpůsobit na velikost A4 – ne skutečnou velikost)


Zdrojem pro tvorbu otázek byly skripta ČZU:

Moderní společnost a problémy politiky.   Čmejrek, J. a kol., 2005, ISBN 80-213-0841-9

Příručka k výuce politologie Čmejrek, J. a kol.: (2006)  -  Souhrnné testy k části 4
Time to Talk 1
Jazykový slovník, Memostation team, 18.10.2015
690 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál 

Time to Talk 1

obsahuje 689 anglicko - českých slovíček do programu Memostation k pohodlnému a efektivnímu učení anglické slovní zásoby.
Dopravní značky
Jiný technický učební materiál, Tomáš Ondovčin, 7.6.2013
357 položek
čeština
Nový učební materiál 

Dopravní značky

je vhodný pro všechny, kteří potřebují bezchybně znát dopravní značky. Můžete se naučit 357 dopravních značek. Každá dopravní značka má obrázek.

Učební materiál obsahuje dopravní značky z těchto oblastí:

    Výstražné dopravní značky
    Speciální označení vozidel
    Značky upravující přednost
    Příkazové dopravní značky
    Zákazové dopravní značky
    Informativní dopravní značky
    Zařízení pro provozní informace
    Světelné signály
    Vodorovné dopravní značky
    Dopravní zařízení
Zemědělství
Jiná přírodní věda, Jarmila Prokopová, 7.6.2013
1217 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Zemědělství

je vhodný pro studenty vysokých škol v zemědělských oborech.

Obsahuje zatím 1217 otázek a odpovědí z těchto oblastí:

    Chov zvířat
    Růst a vývoj zvířat
    Produkce masa
    Plodnost a rozmnožování
    Produkce mléka
    Konstituce
    Domestikace
    Taxanomie
    Genetika
    Znaky a vlastnosti zvířat
    Etologie
    Šlechtění zvířat
    Ekonomika zvířat
    Chov koní

Letecká angličtina IFR zkratky
Jazykový slovník, Ing. Tomáš Vala, 7.6.2013
89 položek
angličtina
angličtina
Učební materiál 

Letecká angličtina IFR zkratky 

obsahuje 79 anglických zkratek, které se používají v leteckém provozu.

Učební materiál je vhodný především pro profesionální (dopravní) piloty.
Letecká angličtina IFR
Příprava na zkoušku, Ing. Tomáš Vala, 7.6.2013
217 položek
čeština
angličtina
Nový učební materiál Letecká angličtina IFR obsahuje prozatím 217 slovíček, která jsou vhodná při připravě na zkoušku z letecké angličtiny.

Učební materiál je vhodný především pro profesionální (dopravní) piloty.
Autor-dílo
Literatura, David Eršil, 7.6.2013
1359 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Autor-dílo obsahuje 1359 literárních děl.

Ke každému dílu je uveden jeho autor. Učební materiál zahrnuje tyto oblasti literatury:

    Starověk - Antika - evropský středověk
    Velká Morava - doba pobělohorská
    Klasicismus - 3. g. českého národního obrození
    Český popisný realismus - realistické drama
    Světový soumrak století - nové drama
    Světová literatura 1. poloviny 20. století - česká katolická moderna
    Česká próza a divadlo 1. poloviny 20. století; česká tvorba za okupace
    Světová literatura po roce 1945
    Česká poezie po druhé světové válce
    Česká próza po druhé světové válce
    České drama po roce 1945

Memostation se postará o to, aby se opakovaly problémová díla a ty co již znáte bude opakovat ve větších intervalech. Čas nutný pro učení se tak sníží a naopak Vaše znalosti budou mnohem lepší než v případě klasického a nezáživného učení.

Učební materiál vznikl ve spolupráci s autorem programu Autor-dílo panem Davidem Eršilem.

Ukázka z učebního materiálu Autor-dílo

Zápisky o válce galské? -> Julius Caesar

O trojím lidu? -> Petr Chelčický

Božská komedie? -> Dante Alighieri

Zkrocení zlé ženy? -> Wiliam Shakespeare

Fuente ovejuna? -> Lope de Vega

Labyrint světa a ráj srdce? -> Jan Amos Komenský

Vilém Tell? -> Friedrich Schiller

Ohlas písní českých? -> František Ladislav Čelakovský

Hrabě Monte Christo? -> Alexandre Dumas

Kytice? -> Karel Jaromír Erben