Odborná stavební angličtina - slovní zásoba

Odborná stavební angličtina - slovní zásoba
Jazykový slovník, Jan Smejkal, 8.6.2013
513 položek
angličtina
čeština
Nový učební materiál 

Stavební angličtina 

obsahuje celkem 513 slovíček z oblasti stavební angličtiny.

Je určen pro studenty vysokých škol, kteří potřebují složit zkoušku ze stavební angličtiny. Jedná se o tyto předměty:

BY01 (Angličtina pro mírně pokročilé) a BY51 (Angličtina pro středně pokročilé)

Materiál je vhodný především pro studenty Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. (FAST-VUT)

Materiál je určen pro program Memostation.