Otázky pro test odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu
Jiný humanitní učební materiál, Ing. Radek Zahradník, 13.4.2014
488 položek
čeština
Otázky ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního pasu dle zákona č. 119/2002 Sb.).
PLATNÉ DO 30. 6. 2014!!!
Výživa
Jiný humanitní učební materiál, Ing. Radek Zahradník, 1.10.2013
287 položek
čeština
čeština
Výživa v otázkách a odpovědích
- Základní znalosti o výživě, trávení, potravinářském průmyslu a tělesných aktivitách.

Nový učební materiál Výživa pro program Memostation přináší základní poznatky o výživě, biochemii, výrobě potravin a chorob, které nám špatná životospráva přináši, formou otázek a odpovědí.

Tento učební materiál je určen všem aspirantům na výživové poradce a všem lidem, kteří se chtějí dozvědět o jídle více než kolik lze přečíst z etiket potravin. 

Pozn: Zpracoval akreditovaný výživový poradce. 
Politologie 1
Jiný humanitní učební materiál, Hana Hošková, Antonín Lerek, Martin Macek, Jarmila Prokopová, Jitka Nováková, 8.6.2013
146 položek
čeština
Politologie 1 je zpracována pro studenty 1.ročníků ČZU a jako souhrnné opakování ke zkouškám.

Učební materiál je využitelný i v jiných školách a jiných stupních výuky (např. jako souhrnné opakování ke státnictím, nebo přijímacím testům)

Učební materiál obsahuje zatím 146 testových otázek a je vhodný pro přípravu na zkoušku z politologie.

Jako bonus si můžete také bez omezení stáhnout záložku Politologie ve formátu PDF.

http://www.memostation.cz/files/databases/documents/politologie_I_vyvoj_zalozka.pdf

(TISK  přizpůsobit na velikost A4 – ne skutečnou velikost)


Zdrojem pro tvorbu otázek byly skripta ČZU:

Moderní společnost a problémy politiky.   Čmejrek, J. a kol., 2005, ISBN 80-213-0841-9

Příručka k výuce politologie Čmejrek, J. a kol.: (2006)  -  Souhrnné testy k části 4
Philosophy
Jiný humanitní učební materiál, Jiri, 4.6.2014
6 položek
angličtina