Teorie grafů - pojmy
Jiná matematická či fyzikální, Martin, 8.6.2013
25 položek
čeština
čeština
Nový učební materiál 

Teorie grafů - pojmy 

obsahuje 25 základních pojmů z teorie grafů.

Je vhodný pro všechny, kteří se potřebují dokonale naučit a zapamatovat pojmy z teorie grafů. Učební materiál si můžete rozšířit podle svých potřeb o další pojmy a také sdílet s ostatními.

Učební materiál je určen pro program Memostation.
Fyzika
Jiná matematická či fyzikální, Jakub Rybár, 8.6.2013
216 položek
čeština
Učební materiál 

Fyzika

je určen pro studenty všech oborů bakalářského studia jako základní pomůcka pro teoretická cvičení z fyziky.

Učební materiál nyní obsahuje otázky a odpovědi z těchto oblastí:

    Základy vektorového počtu
    Kinematika hmotného bodu
    Dynamika hmotného bodu
    Speciální teorie relativity
    Elektrické pole
    Ustálený elektrický proud
    Magnetické pole
    Elektromagnetické pole
    Kmity mechanické a elektromagnetické
    Vlny mechanické a elektromagnetické
    Optika


zdroj pro učební materiál:
- RNDr. Miroslav Komárek, CSc.
- RNDr. Stanislav Heža
- cs.wikipedia.org
Řecká abeceda
Jiná matematická či fyzikální, Jiří Motejlek, 6.6.2013
72 položek
čeština
Řecká abeceda se používá např. ve fyzice a matematice. A je proto dobré ji ovládat.

Písmena v tomto učebním materiálu jsou rozdělena podle velikosti na malá a velká a navíc se můžete učit i kartičky, kde jsou malá i velká písmena dohromady.
Odmocnina (třetí) z čísel 1-1000000
Jiná matematická či fyzikální, Memostation, 3.6.2013
100 položek
Tento učební materiál obsahuje

třetí odmocninu z čísel 1-1000000
Odmocnina z čisel 1-10000
Jiná matematická či fyzikální, Memostation, 3.6.2013
100 položek
Tento učební materiál obsahuje

odmocninu z čisel 1-10000
Mocnina na³ čísel 1-100
Jiná matematická či fyzikální, Memostation, 3.6.2013
100 položek
Tento učební materiál obsahuje čísla

mocnina na³ (čísel 1-100)
Mocnina na² čísel 1-100
Jiná matematická či fyzikální, Memostation, 3.6.2013
100 položek
Tento učební materiál obsahuje čísla:

mocnina na² (čísel 1-100)
Převody jednotek
Jiná matematická či fyzikální, Roman, 11.2.2014
105 položek
čeština
čeština