Fyzika

Fyzika
Jiná matematická či fyzikální, Jakub Rybár, 8.6.2013
216 položek
čeština
Učební materiál 

Fyzika

je určen pro studenty všech oborů bakalářského studia jako základní pomůcka pro teoretická cvičení z fyziky.

Učební materiál nyní obsahuje otázky a odpovědi z těchto oblastí:

    Základy vektorového počtu
    Kinematika hmotného bodu
    Dynamika hmotného bodu
    Speciální teorie relativity
    Elektrické pole
    Ustálený elektrický proud
    Magnetické pole
    Elektromagnetické pole
    Kmity mechanické a elektromagnetické
    Vlny mechanické a elektromagnetické
    Optika


zdroj pro učební materiál:
- RNDr. Miroslav Komárek, CSc.
- RNDr. Stanislav Heža
- cs.wikipedia.org