Ekonomie

Ekonomie
Ekonomie, Jan Přibyl, 8.6.2013
363 položek
čeština
Ekonomie pro DUTSS Karlovy Vary z roku 2010/2011 1 semestr od Burianové. Nic jiného než toto nechce.
Nechce také doslovné definice. Po písemném testu který měl 5-6 psaných otázek ( žádné zaškrtávání abcd ) kadého ještě vzala na ústní zkoušení. Tam se většinou ptá na věci z testu co človék sám napsal a kontroluje si tak že to člověk opravdu umí. Je milá a vyžaduje kompletní společenský oděv.

Nový učební materiál Ekonomie obsahuje celkem 363 otázek a odpovědí z těchto oblastí:

    Poprávka, graf, lineární funkce poptávky
    Determinanty poptávky
    Nabídka a její funkce. Lineární funkce nabídky
    Determinanty nabídky
    Tržní rovnováha na trhu 1 statku
    Rovnovážné množství a rovnovážná cena
    Typy nerovnováhy, mechanismus utváření rovnovážné ceny
    Renta spotřebitelů a renta výrobců
    Cenová elasticita poptávky
    Fixní a variabilní náklady firmy
    Průměrné a mezní náklady, jejich vztah
    Nákladová funkce - výnosy z rozsahu
    Produkční funkce firmy, průměrný produkt
    Příjmové funkce firmy, průměrný a mezní příjem
    Zisk firmy, ekonomický zisk a bilanční zisk
    Charakteristika dokonalé konkurence
    Charakteristika nedokonalé konkurence
    Míry výkonnosti ekonomiky (HDP, HNP)
    Magický čtyřúhelník
    Makroekonomické ukazatele ČDP, ČNP, ND, DD
    Metody měření hruibého domácího produktu
    Cenové indexy
    Nominální a reálný hrubý domácí produkt
    Státní rozpočet, vyrovnanost a nevyrovnanost státního rozpočtu
    Fiskální politiky státu a jejich nástroje
    Expanzivní a restriktivní fiskální politiky
    Peníze, funkce peněz, peněžní agregáty
    Nabídka peněz, její funkce
    Monetární politiky, jejich cíle a nástroje
    Nástroje centrální banky při regulaci nabídky úvěrových peněz
    Expanzivní monetární politiky a nástroje centrální banky
    Restriktivní monetární politiky a nástroje centrální banky
    Inflace, míry a typy inflace
    Poptávková a nabídková inflace
    Nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, typy

Učební materiál Ekonomie do programu Memostation je vhodný pro všechny, kteří si potřebují zopakovat nebo naučit ekonomii. Autor tohoto učebního materiálu již nebude pokračovat v tvoření dalších otázek a odpovědí. Pokud chcete můžete si tento materiál doplnit o svoje položky.