Angličtina cvičení vazba BE

Angličtina cvičení vazba BE
Jiný jazykový učební materiál, studiumonline.cz, 7.6.2013
360 položek
angličtina
angličtina
Učební materiál 

Angličtina cvičení vazba BE 

je vhodný pro naučení se vazby BE v použití s konkrétními anglickými předložkami a slovesy pomocí programu Memostation. Tento materiál celkem obsahuje 360 spojení.

Zde jsou příklady z učebního materiálu:

be absent? = be absent from

be affected? = be affected by

be acustomed? = be accustomed to

a dalších 357 je obsaženo v tomto učebním materiálu.

Materiál vznikl se spolupráci s 1. internetovou jazykovou školou studiumonline.cz