Zkušební otázky k písemné části zkoušky
Jiný technický učební materiál, Tomáš "Ježek" Dvořák, 8.6.2013
546 položek
Czech

Nový učební materiál Testy pro strážníky určený pro program Memostation obsahuje zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka s platností od 1. srpna 2011.

Tyto testy mohou zdarma využívat strážnici Městské policie po celé republice, protože se jedná o oficiální testy vydané Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Materiál Testy pro strážníky obsahuje celkem 546 testových otázek z těchto oblastí právní úpravy:

 • Právní úprava ústavního pořádku
 • Právní úprava obecní policie
 • Právní úprava obecního a krajského zařízení
 • Právní úprava živnostenského podnikání
 • Právní úprava shromažďování
 • Právní úprava Policie ČR
 • Právní úprava trestního práva
 • Právní úprava střelných zbraní a střeliva
 • Právní úprava přestupků a správního řízení
 • Právní úprava bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • Právní úprava ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Právní úprava krizového řízení a integrovaného záachranného systému
 
Zkušební otázky k písemné části  zkoušky čekatele a strážníka platné do 01. 08. 2011
 
Pokut budou nalezeny chyby a nesrovnalosti kontaktujte mně na Jezek_tom@seznam.cz
Testy odborné způsobilosti pojištění
Jiný technický učební materiál, Ing. Kamil Hýbner, Jarmila Prokopová - www.amaja.cz, 8.6.2013
426 položek
Czech
Soubor otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
– 2. přepracované vydání – platné od 1. 4. 2006.
Čj. 32/35 375/2006-321
zveřejnění fe FInančním zpravodaji ročník 2006
základní kvalifikační stupeň -  otázky č. 1 - 297
střední kvalifikační stupeň – obsahuje  otázky ze souboru základní stupeň a následující – č. 301 – 320 + 340 – 366 + 377 – 384 +420 - 429

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň – obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující – 
č. 301 – 429.

Letecká frazeologie
Jiný technický učební materiál, Martin Pojar, 8.6.2013
264 položek
English
Czech
Učební materiál 

Letecká frazeologie 

obsahuje 264 frází a slovíček z oblasti letectví.
Anglická hláskovací abeceda
Jiný technický učební materiál, Martin Pojar, 8.6.2013
26 položek
English
English
Nový učební materiál 

Anglická hláskovací abeceda 

obsahuje seznam písmen a jejich anglického slova, který se používá při letecké komunikaci.

Např. A = alpha, B = bravo, ...

Materiál je určen pro program Memostation. Obsahuje mluvenou výslovnost a je možné při učení odpovídat pomocí klávesnice.

Učení s programem Memostation je výrazně rychlejší než klasické metody učení.
Letecká informační příručka zkratky
Jiný technický učební materiál, Martin Pojar, 8.6.2013
861 položek
English
English
Učební materiál 

Letecká informační příručka zkratky 

obsahuje 861 anglických zkratek s anglickým a českým překladem. Materiál je také kompletně ozvučen a umožňuje odpovídat pomocí klávesnice.

Učební materiál je určen pro program Memostation a pro ty, kteří potřebují dokonale ovládat tyto letecké zkratky. Memostation zrychluje učení.
Dopravní značky
Jiný technický učební materiál, Tomáš Ondovčin, 7.6.2013
357 položek
Czech
Nový učební materiál 

Dopravní značky

je vhodný pro všechny, kteří potřebují bezchybně znát dopravní značky. Můžete se naučit 357 dopravních značek. Každá dopravní značka má obrázek.

Učební materiál obsahuje dopravní značky z těchto oblastí:

    Výstražné dopravní značky
    Speciální označení vozidel
    Značky upravující přednost
    Příkazové dopravní značky
    Zákazové dopravní značky
    Informativní dopravní značky
    Zařízení pro provozní informace
    Světelné signály
    Vodorovné dopravní značky
    Dopravní zařízení
Zbrojní průkaz 2017
Jiný technický učební materiál, Bc. Jan Pichl, 27.9.2020
511 položek
Czech
TESTOVÉ OTÁZKY KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

PRAHA 2017
Tréning Účetnictví
Jiný technický učební materiál, SlashCZ, 18.11.2014
99 položek
Czech

Test odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu - Novela
Jiný technický učební materiál, Ing. Radek Zahradník, Ph.D., 3.7.2014
485 položek
Czech
Kompletní seznam testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o získání zbrojního průkazu.

PLATNÉ OD 1. 7. 2014