Esperanto pro samouky

Esperanto pro samouky
Jazykový slovník, Marteso, 6.3.2015
309 položek
Czech
Esperanto
Tento učební materiál obsahuje slovní zásobu z učebnice "Esperanto pro samouky" od Věry Barandovské.
Speciální znaky ĉĝ, ĵĥŝ  jsou pro snadnější psaní nahrazeny v odpovědích spřežkami cxgxjxhxsxaux.