Anglická opozita

Anglická opozita
Jazykový slovník, studiumONLINE.cz, 7.6.2013
568 položek
English
English
Učební materiál 

Anglická opozita obsahuje 568 párů anglických slovíček. 
Je vhodný při studiu angličtiny konkrétně při učení anglických opozit.