Medical English

Medical English
Jazykový slovník, Memostation, 3.6.2013
979 položek
English
Czech
Tento učební materiál obsahuje slovní zásobu z učebnice Medical English. Doporučujeme pro studenty lékařských fakult i pro studenty gymnázií připravující se na studium medicíny.